In memoriam Janez Čop
(1927 – 2019)

Objavljeno - Jul 17, 2019


Janez Čop, biolog in lovec, je bil kot vodja Odseka za lovstvo na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo (današnji Gozdarski inštitut) eden od glavnih vpletenih v ponovno naselitev risa v Slovenijo leta 1973. Po naselitvi je več let neutrudno spremljal, kako so se risi širili, zaključke pa nato redno objavljal v strokovni literaturi in na znanstvenih srečanjih v tujini. Na ta način je tudi širša mednarodna skupnost spoznavala slovensko zgodbo o uspehu. Ponovna naselitev v Sloveniji še danes v svetu velja za eno izmed najuspešnejših prizadevanj za vrnitev risa v naravo. Zato smo lahko g. Čopu in ekipi, s katero je sodeloval, še danes hvaležni, da v naših gozdovih živi tudi največja evropska mačka.

Janez Čop med snemanjem filma Risova pot. Foto: LIFE Lynx

S projektom LIFE Lynx nadaljujemo njegovo delo in delo ostalih lovcev in gozdarjev, ki so risa leta 1973 ponovno naselili v Sloveniji. V okviru snemanja dokumentarnega filma »Risova pot« smo z g. Čopom lansko leto posneli zanimiv pogovor o tem, kako se je  leta 1973 odpravil na takratno Češkoslovaško po rise. Ogledate si ga lahko v spodnjem prispevku.