Gozdne živali raziskujejo oboro v Loškem Potoku

Objavljeno - Avg 14, 2019


Že več kot tri mesece je minilo od izpusta risa Goruja iz prilagoditvene obore v Loškem Potoku. V primeru, da bi se Goru vrnil v oboro, smo v njej pustili preostanek srne, s katero se je ris hranil pred izpustom. Ris se v oboro ni vrnil in od izpusta naprej svoj plen uspešno lovi v naravi. So pa v oboro ali njeno bližino prišli drugi prebivalci gozda. Z avtomatskimi kamerami smo posneli kako raziskujejo oboro, nekateri pa so si vzeli tudi nekaj za pod zob.

Medtem ko je bil Goru še v obori se je v okolici smukal zajec. Foto: LIFE Lynx

Okoli obore se je pasel tudi mlad jelen. Foto: LIFE Lynx

Kmalu po izpustu risa smo ob obori posneli tudi lisico. Foto: LIFE Lynx

Poleg lisice je bil najpogostejši obiskovalec obore medved. Foto: LIFE Lynx