Goru in Doru iščeta svoj teritorij

Objavljeno - Jun 21, 2019


Goru in Doru sta prva dva risa od skupno vsaj 14 risov, s katerimi bomo poskušali rešiti Dinarsko–JV alpsko populacijo risa pred izumrtjem. Oba risa smo opremili s telemetrično ovratnico s pomočjo katere spremljamo njuno gibanje in ugotavljamo, kako se vključujeta v populacijo. Trenutno se oba nahajata v Sloveniji. Po izpustu se (še) nista srečala, sta pa nekajkrat prečkala slovensko-hrvaško državno mejo, kar kaže na pomen mednarodnega sodelovanja pri ohranjanju risov. Njuno gibanje si lahko ogledate na zemljevidu:

Gibanje Goruja (zelena črta) in Doruja (modra črta) po izpustu. Zeleni kvadrat označuje mesto izpusta, roza linija je slovensko-hrvaška državna meja.

Goru (zelena črta) se že nekaj časa giblje na območju Male Gore (Ribnica), kar nakazuje da na tem območju že vzpostavlja svoj nov teritorij. Doru (modra črta) je potoval iz hrvaškega narodnega parka Risnjak do območja Javornikov v Sloveniji in zaenkrat še ne kaže znakov ustalitve.

Izpust Goruja iz obore v Loškem Potoku. Foto: Miha Krofel, LIFE Lynx.

Izpust Doruja v Narodnem parku Risnjak. Foto: Vedran Slijepčević, LIFE Lynx.

 

Sporočilo za javnost – Goru in Doru iščeta svoj teritorij (SLO)

Objava za medije – Risovi Goru i Doru su u Sloveniji (CRO)