Vzpostavili smo prve lokalne posvetovalne skupine

Objavljeno - Jan 16, 2019


Dolgoročna ohranitev populacije risa je močno odvisna od tega, kakšen odnos imajo ljudje do risov in ali podpirajo njihovo varstvo. Z namenom, da ustvarimo zaupanje in podporo lokalne skupnosti za aktivnosti, načrtovane v okviru projekta, načrtujemo ustanovitev tako imenovane lokalne posvetovalne skupine, v kateri lahko zainteresiranim članom lokalne skupnosti predstavimo projekt, se z njimi posvetujemo in jih redno obveščamo o vseh za skupnost pomembnih temah projekta LIFE Lynx.

V četrtek, 13. decembra 2018, smo v Loškem Potoku organizirali prvo lokalno posvetovalno skupino (LCG). Prebivalcem občine Loški Potok in Loška Dolina ter predstavnikom lokalnih organizacij smo na kratko predstavili projekt in se z njimi posvetovali o štirih temah, ki so ali bi lahko bile v interesu lokalne skupnosti. Več o poteku dogodka si lahko preberete v projektnem poročilu prvega lokalnega posvetovalnega srečanja v Loškem Potoku.

V istem tedne (11. decembra) pa smo se člani projektne skupine priključili že ustanovljeni skupini lokalnih deležnikov t.i. projektnega sveta LIFE Stržen v občini Cerknica / Notranjski regijski park. Na sestanku smo predstaviti naš projekt, aktivnosti v lokalnem okolju in se posvetovati o projektnih temah z lokalnimi deležniki. Izrazili so velik interes za projektne aktivnosti, zato nas veseli predstaviti napredek projekta na naslednjem srečanju, ki ga načrtujejo v aprilu.

S tesnim sodelovanjem s člani lokalnih skupnosti lahko preprečimo ali sproti rešujemo morebitne konflikte, ustvarjamo zaupanje med različnimi interesnimi skupinami in člani projekta ter sooblikujemo aktivnosti, ki prinašajo korist tako lokalnim prebivalcem kot varstvu risa.

 

Prvo srečanje lokalne posvetovalne skupine v Loškem Potoku. Foto: Seth Wilson

Foto: Seth Wilson

Foto: Seth Wilson