Drugi krog lokalnih posvetovalnih srečanj malo drugače

Objavljeno - Jul 3, 2019


V zadnjih dveh mesecih je bilo pestro in predvsem uspešno dogajanje na področju doseljevanja karpatskih risov v gozdove Dinaridov ter spremljanja »domačih« risov. Ker si želimo, da lokalno prebivalstvo sodeluje pri tako pomembnih dogodkih in spremlja delo projektne ekipe in lovcev, ki že od samega začetka projekta sodelujejo pri monitoringu risov s pomočjo fotokamer in vonjalnih količkov, organiziramo t. i. lokalna posvetovalna srečanja (kratko: LPS). Program srečanj je oblikovan glede na trenutne aktivnosti projekta in potrebe udeležencev srečanja.

Zato smo v maju za prebivalce in predstavnike organizacij, ki delujejo na območju občin Loški Potok in Loška Dolina, izvedli ogled risa Goruja v prilagoditveni obori v Loškem Potoku še pred izpustom v gozd. Več o dogajanju si preberite v poročilu.

Proti risji obori v Loškem Potoku . Foto: U. Marinko

Opazovanje risa v obori v Loškem Potoku. Foto: U. Marinko

V juniju smo organizirali še dva lokalna dogodka v okviru 2. kroga LPS srečanj. Enega v Rokodelskem centru Ribnica za prebivalce območja Ribnice, Kočevja, Sodražice, Osilnice in Kostela. Po zaključku predstavitev v centru, smo udeležence povabili na teren v Glažutarsko dolino (več si preberite v poročilu). Drugo srečanje smo zopet organizirali v Pivki na Notranjskem. Tokrat so lokalno posvetovalno skupino gostili v lovskem domu Pivka, del srečanja pa smo preživeli v okoliških gozdovih, še vedno na območju lovišča Pivka (več v poročilu).

Še vedno sodelujemo kot deležnik v projektnem svetu LIFE Stržen. V maju smo se drugič udeležili srečanja, kjer smo predstavili tekoče dogajanje na LIFE Lynx projektu in se z deležniki Cerknice oz. Notranjskega regijskega parka posvetovali o nadaljnjih aktivnostih projekta.

Predstavitev s prigrizki na LPS v Ribnici. Foto: U. Marinko

Prikaz zabojne pasti za odlov risov v Glažutarski dolini. Foto: U. Marinko

Prikaz delovanja vonjalnih količkov v okviru LPS Pivka. Foto: U. Marinko