Danes praznujemo mednarodni dan gozdov

Objavljeno - Mar 21, 2020


V gozdovih se nahaja okoli 80 % svetovne kopenske biotske raznovrstnosti. Ris je krovna vrsta, kar pomeni, da skrbi za biotsko ravnovesje v gozdovih. Brez njega naši gozdovi ne bi bili taki, kot so. Z doselitvijo novih risov v dinarsko populacijo skrbimo za ohranjanje ravnovesja v  dinarskih gozdovih.