Aktivnosti


E.2 Sodelovanje lovcev


Objavljeno - Jun 9, 2018

Vključevanje in sodelovanje lovcev Splošni cilj te akcije je zagotoviti aktivno vključevanje lovcev skozi celoten potek projekta, zlasti pri dejavnostih, v katere so neposredno vključeni. Lovce bomo seznanili z ekologijo, biologijo ter varovanjem in ohranjanjem risa. Spodbujali in cenili bomo vlogo lovcev kot ključnih partnerjev v projektu LIFE Lynx, le-ti poa bodo tudi natančno obveščeni o napredku projekta, da bi ohranili svojo...

Preberi več...

E.3 Dokumentarni film


Objavljeno - Jun 9, 2018

Dokumentarni film: Vloga lovcev kot naravovarstvenikov, doselitev risov ter kratki video posnetki o projektnih aktivnostih Pripravili bomo dva dokumentarna filma; prvi bo osredotočen na vključenost lovcev pri zgodovinskih prizadevanjih za ponovno naselitev risa v sedemdesetih letih, drugi film pa bo prikazal njihovo vlogo ter vlogo drugih deležnikov pri sedanjih prizadevanjih za doselitev. Splošna cilja obeh filmov bosta: 1) raziskati...

Preberi več...

Ciljna izobraževalna kampanja o varovanju in ohranjanju risov prek aktivne vključitve lokalnih šol Cilj te akcije je povečati znanje o varovanju in ohranjanju risov med mlajšimi generacijami in učitelji. Učiteljem bodo na voljo izobraževalni seminarji, kjer bodo prejeli šolsko opremo za izobraževanje o varstvu risov. S posredovanjem zanimivih in ažurnih informacij o risu pa jih bomo spodbujali k uporabi projektnih orodij pri pouku...

Preberi več...

Aktivno vključevanje deležnikov in ciljnih skupin prek posebnih dogodkov, osebne komunikacije in mreženja Za dolgoročno sprejemanje risa je pomembno pridobiti in vzdrževati podporo najpomembnejših deležnikov in ciljnih skupin – lokalnih lovcev, novinarjev, okoljevarstvenikov, lokalnih skupnosti itd. S številnimi dogodki in dejavnostmi bomo zainteresirano javnost obveščali o našem projektu ter splošnem pomenu varovanja narave, o...

Preberi več...

E.6 Komunikacijska podpora


Objavljeno - Jun 9, 2018

Splošna komunikacijska podpora za doselitev risov in pomen območij Natura 2000 S to akcijo želimo povečati znanje in ozaveščenost o varovanju in ohranjanju risa med deležniki in širšo javnostjo. Člani projektne ekipe, člani LPS, lovci in drugi aktivno sodelujoči pri projektu bodo pripravili različne publikacije in poročila (brošura o risu, bilteni in poljudno projektno poročilo). Glavna sporočila bomo delili tudi prek obvestilnih...

Preberi več...

E.7 Slavni ambasadorji risa


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ozaveščanje o varovanju in ohranjanju risov s slavnimi ambasadorji Nameravamo pridobiti podporo slovenskih in hrvaških slavnih osebnosti, kot so športniki, glasbeniki, igralci in druge javne osebnosti, ki bodo pripravljene sodelovati s kratkimi (2-3 min) video posnetki, ki  bodo spodbujali varovanje in ohranjanje risov prek družbenih in drugih medijev.   Sorodne novice Prispevkov ni bilo mogoče...

Preberi več...

C.1 Preselitev risov iz Slovaške


Objavljeno - Jun 9, 2018

Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije na Slovaškem v Dinarsko-JV alpsko populacijo Ta akcija je, skupaj s podobno akcijo v Romuniji, bistvena za doselitev. V okviru akcije bomo odlovili in preselili rise iz Slovaške v Slovenijo in na Hrvaško. S parjenjem rezidentnih in novo pripeljanih živali se bodo v populaciji izboljšale reprodukcijske in preživetvene sposobnosti, katerih upad je sicer posledica parjenja sorodnih...

Preberi več...

Genetska okrepitev dinarske populacije risa V tej akciji bomo izboljšali genetsko perspektivo dinarske populacije risa. V dinarsko populacijo bomo vključili 9 risov ter jo tako okrepili. Vključitev posameznega risa bomo smatrali kot uspešno, če bodo izpuščene živali na tem območju preživele vsaj eno leto po izpustu, vzpostavile svoj teritorij in našle partnerja. Če bo izpuščeni ris umrl ali odtaval daleč stran od populacije, bo na...

Preberi več...

C.2 Preselitev risov iz Romunije


Objavljeno - Jun 9, 2018

Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije v Romuniji v dinarsko-JV alpsko populacijo Cilj te akcije je ujeti vsaj sedem risov v treh izbranih območjih v romunskih Karpatih in jih preseliti v Slovenijo in na Hrvaško. Akcija se je začela že leta 2017, takoj po začetku projekta. Od pristojnih organov bomo pridobili potrebna dovoljenja za odlov risa ter izdelali protokol za odlov. V protokolu bodo podrobno opisane vse...

Preberi več...

Vzpostavitev povezovalne populacije na JV alpskem območju Cilj te akcije je ustvariti učinkovito povezovalno populacijo med dinarsko in alpsko populacijo, in sicer z izpustom 5 risov v vmesni habitat na stičišču JV Alp in najsevernejšega roba Dinarskega gorstva.  S tem bomo omogočili vzpostavitev povezane Dinarsko-JV alpske populacije, olajšali širjenje risov in izboljšali povezanost znotraj populacije.   Sorodne novice No post...

Preberi več...