C.5 Nadzor in upravljanje

Objavljeno - Jun 9, 2018


Nadzor in upravljanje doselitve

Glavni cilj te akcije je spremljanje procesa doselitve Dinarsko-JV alpske populacije risa in zagotavljanje najnovejših informacij za boljše upravljanje, usmerjanje in izboljšanje nadaljnjih dejavnosti doselitve. Ker so risi teritorialni, je potrebno pri izbiri območij za izpust upoštevati trenutno porazdelitev ter spol živali, ki tam živijo. S tem bomo povečali možnosti za preživetje in razmnoževanje preseljenih živali. Akcija bo podpirala izpuste risov v akcijah C.3 in C.4. Spremljanje spreminjanja genetske slike populacije risa zaradi doselitve bo zagotovilo podatke za razvoj dolgoročne strategije, ki bo omogočila preživetje obnovljene populacije, podatki o telemetriji pa bodo zagotavljali informacije o plenjenju risa in njegovem ekološkem vplivu.

Za zagotovitev temeljitega razumevanja in neposrednega upravljanja doselitev bodo uporabljeni štirje dopolnjujoči se metodološki pristopi:

1.) foto pasti,
2.) neinvazivno genetsko vzorčenje
3.) GPS telemetrija
4.) pregled znanih primerov smrti risov.

Vse pridobljene podatke bomo letno analizirali ter pripravili poročila, ki bodo pomagala pri usmerjanju izpusta risov v Sloveniji in na Hrvaškem. Akcija se bo začela s prvimi izpusti (začetek leta 2019) in nadaljevala, dokler se ne bodo zaključile zadnje preselitve (predvidoma sredi leta 2023).

Projektne objave:

Sorodne novice

Po desetih letih ima ris Mihec spet ovratnico

Prejšnjo soboto (21.3.2020) so raziskovalci iz Oddelka za biologijo, BF v Ljubljani na območju Velike gore z GPS telemetrično ovratnico ...

Risinja Mala na poti k osamosvojitvi

Od januarja naprej, ko so raziskovalci Biotehniške fakultete odlovili in z ovratnico opremili mladičko risinje Teje – Malo, podrobno spremljamo ...

Goru je odšel na pustolovščino

Paritvena sezona pri risih je v zadnjih dneh na vrhuncu aktivnosti. Po navadi se začne nekje sredi februarja in traja ...

Foto-pasti za rise so na terenu!

Spremljanje stanja risov je ena od ključnih aktivnosti našega projekta. Metoda spremljanja s foto-pastmi (avtomatskimi kamerami) je ena od učinkovitejših ...