Z novinarji in turističnimi ponudniki po poteh risa

Objavljeno - Sep 15, 2023


V začetku septembra smo v okviru projekta LIFE Lynx organizirali študijski obisk za omejeno število tujih novinarjev in turističnih ponudnikov. Predstavili smo jim koristi, ki jih prinaša prisotnost risa in ostalih velikih zveri za lokalno skupnost, zlasti z vidika razvoja ekoturizma in obogatitve turistične ponudbe.

Udeležence študijskega obiska smo najprej sprejeli na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Profesor Tomaž Skrbinšek jim je predstavil osnove biologije in ekologije risov, njihovo vlogo v ekosistemu, ohranitveni status in ukrepe za ohranitev vrste.  Po izčrpni diskusiji smo se odpeljali v Pivko. S predstavnico Zavoda za turizem Pivka, smo si ogledali interaktivno razstavo o velikih zvereh v centru Dina Pivka, ki je nastal v sklopu projekta Interreg Carnivora Dinarica. Popoldne smo preživeli na Javornikih, v družbi lovcev Be Around Me. Po odlični večerji na turistični kmetiji Pri Andrejevih, pripravljeni iz njihovih lokalno pridelanih ekoloških dobrot, smo prenočili v Penzionu Na meji.

Be Around Me.

Naslednji dan smo obiskali družinsko kmetijo Sedmak, kjer so nam prikazali primere dobrih praks varovanja drobnice pred napadi velikih zveri s pomočjo pastirskih psov. Na poti proti Kočevju smo se ustavili na Mašunu, kjer nas je pričakal vodja območne enote Postojna, Zavoda za gozdove Slovenije. Skupaj smo si ogledali prenovljeno gozdno hišo Mašun in gozdno učno pot, ki se posvečata zlasti pomenu in vlogi velikih zveri v gozdu. Pot smo nadaljevali do Kočevskega, kjer so nas predstavniki Zavoda Kočevsko popeljali po Risovi učni poti v okolici Koče pri Jelenovem studencu. Skupaj smo nabrali tudi nekaj užitnih rastlin in si kot prilogo k večerji pripravili pravo »divjo solato«. Zvečer nas je navdušila filmska pred-premiera filma Skupaj za rise. Večer smo zaključili z druženjem ob tabornem ognju.

Na Risovi poti na Kočevskem.

Zadnji dan smo začeli v Suhem potoku, kjer smo skupaj z ARS NATURAE začutili utrip gozda in ustvarjali pod mentorstvom akademske slikarke. Študijski obisk smo zaključili z ogledom opazovalnic za divje živali Zavoda Kočevsko.

Izražanje narave preko umetnosti.

Udeleženci so na študijskem obisku skozi privlačno zgodbo risa spoznali lokalne ponudnike in Slovenijo, kot privlačno destinacijo za razvijanje na naravi in velikih zvereh temelječega turizma.

Za uspešno izvedbo študijskega obiska in sodelovanje pri organizaciji dogodka se zahvaljujemo naslednjim organizacijam: Slovenska turistična organizacija, Zavod za turizem Pivka, Be Around Me, Zavod Kočevsko, ZGS OE Postojna, ARS NATURAE in akademski slikarki Karmen Bajec.

Večina ponudnikov turističnih storitev, ki smo jih obiskali, ima Medvedu prijazen certifikat, ki promovira in izobražuje o sobivanju človeka z velikimi zvermi.

Udeleženci študijskega obiska.