VIDEO: “Šolski primer” markiranja teritorija

Objavljeno - Jul 20, 2022


Posnetek prikazuje risinjo iz roba Male gore: potomko Teje in Goruja iz legla 2020-2021. Kot je za samice pogosto, je svoj teritorij ustanovila v bližini materinega, medtem ko je njen brat Niko, kot tipičen samec, dispergiral dlje stran, in sicer na obmejno območje med Belo Krajino in Ravno Goro.

Video: LD Struge