Velike mačke: ogroženi plenilci

Objavljeno - Jun 9, 2018


3. marca praznujemo Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki ga je leta 2013 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Na ta dan je bila namreč leta 1973 podpisana Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), letos pa se ta dan praznuje pod temo “Velike mačke: ogroženi plenilci.”

Velike mačke so med najbolj razširjenimi in karizmatičnimi živalmi, vendar se soočajo z grožnjami, katere povzročamo predvsem ljudje. Na splošno njihove populacije zaskrbljujoče upadajo, in sicer zaradi izgube habitata in plena, konfliktov z ljudmi, lova in nezakonite trgovine.

Evrazijski ris je največja mačka v Evropi, ki se v številnih pokrajinah sooča z izumrtjem ali pa je že bila iztrebljena; pred petimi leti smo ponovno naselili risa na slovenskem delu Dinaridov).Kljub takratnemu porastu in uspešnosti populacije, se ris na omenjenem območju ponovno sooča z izumrtjem, in sicer zaradi parjenja v sorodstvu (t.i. inbridinga). Populacija tako ponovno potrebuje doselitev risov in druge populacije rise in s tem dotok novih genov.

Na projektu LIFE Lynx smo ta izziv sprejeli in bomo tako okrepili populacijo dinarskega risa z doselitvijo zdravih živali iz Karpatov. Z mednarodnim sodelovanjem in sodelovanjem z vsemi zainteresiranimi deležniki verjamemo, da bomo tudi uspeli.

Verjamemo, da je ris pomemben del naše naravne dediščine in ga želimo ohranjati za prihodnje generacije.

Izjava za javnost (HR)