V sezoni 2021-2022 v Sloveniji vsaj 30 odraslih risov

Objavljeno - Sep 7, 2022


Sezona spremljanja risje popualacije v Sloveniji med leti 2021 in 2022 je bila v prostorskem obsegu in količini zbranih podatkov rekordna doslej. Območje monitoringa se je iz Dinadov razširil tudi v Alpski prostor, in skupaj je pri monitoringu z avtomatskimi kamerami sodelovalo 57 lovišč; 6 lovišč s posebnim namenom in 51 lovišč v upravljanju lovskih družin. Na 71 od 173 lokacijah smo posneli kar 318 obiskov risa, kar je za 100 obiskov več kot sezono prej. Iz posnetkov smo prepoznali vsaj 30 odraslih živali kar pomeni da se je populacija povečala, vendar predvsem na račun 5 novih risov, doseljenih v Alpe. Izmed odraslih risov je 5 samic vodilo mladiče, ki jih je bilo v sezoni 2021-2022 rekordnih 15.

Območje monitoringa risa z avtomatskimi kamerami v sezoni 2021/22, z lokacijami, kjer so se posneli odrasli risi (modre pike) in mladiči (rdeče pike). Pripravila: Urša Fležar, LIFE Lynx

Letos smo največkrat fotografirali Goruja. Posnel se je kar 49-krat. Foto: LIFE Lynx

Po štirih letih spremljanja smo pridobili dobro sliko stanja populacije risa v Sloveniji, saj po eni strani poznamo območja, kjer iz leta v leto zaznavamo stalne teritorialne risje pare (to so Mala gora, Kočevska Reka, Racna gora, Poljanska gora in Menišija z Mokrcem), po drugi strani pa uspemo preko zaznave mladičev spremljati vključevanje doseljenih risov (Goru in Katalin) v risjo populacijo. Tudi v Alpah so kamere posnele že prvo generacijo risjih mladičev na Jelovici, hkrati pa nam omogočile redno spremljanje vseh doseljenih odraslih živali. Podrobneje o rezultatih monitoringa bomo pisali v oktobrski številki revije Lovec in v letnem poročilu projekta LIFE Lynx (akcija C.5)

Mihec, 11-letni ris je še vedno prisoten na svojem teritoriju, kjer smo zabeležili tudi dve samici.  Foto: LIFE Lynx

Območja, ki jih zasedajo stalni risji teritorialni pari; risji samec (moder krog) in ena do dve samici (rumeni krog) z imeni teritorialnih risov, ki nosijo (ali so nosili) telemetrične ovratnice. Imena risov, doseljenih iz Karpatov v okviru projekta LIFE Lynx, so podčrtana. Pripravila: Urša Fležar, LIFE Lynx