Ustanovljeni lokalni posvetovalni skupini tudi na Gorenjskem in severno Primorskem

Objavljeno - Feb 1, 2021


Območje Gorenjske in severno Primorske povezuje JV Alpe in Dinaride in je pomembno pri zagotavljanju povezljivosti različnih delov populacije risa, zato so v okviru projekta predvidene doselitve na to območje posebej pomembne za dolgoročno ohranjanje populacije. Ker se nam zdi ključno sodelovanje z lokalnimi prebivalci, preden doseljeni risi prispejo v prilagoditveni obori, je v sredo, 27. januarja 2021, potekalo ustanovitveno srečanje Lokalnih posvetovalnih skupin Gorenjska in severna Primorska preko spleta.

Prilagoditvena obora za risa na Gorenjskem. Foto: Rok Černe, LIFE Lynx

Na srečanju je bilo prisotnih 44 udeležencev iz obeh območij, med njimi so bili lokalni prebivalci, župani, predstavniki občinskih uprav, rejcev, lovcev, različnih društev, območnih enot Zavoda za Slovenije in območnega zavoda Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Udeležence so nagovorili župana občin, kjer stojita prilagoditveni obori za rise –  Peter Torkar, župan Občine Gorje, in Jože Sodja, župan Občine Bohinj ter mag. Janez Rakar, direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park. Oba župana sta podprla sodelovanje z lokalnimi prebivalci, direktor TNP pa je poudaril tudi slogan parka za naravo in ljudi ob jubileju, ko obeležujemo 60-letnico razglasitve Doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park in  zavarovanja in 40-letnico zakonske ustanovitve.

Predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač je poudaril, da mnoge lovske družine pomembno prispevajo pri spremljanju risa in skrbi za doseljene osebke, Lovska zveza Slovenije pa je tudi partner v projektu LIFE Lynx. Na področju odkrivanja nezakonitega ubijanja prostoživečih živali sodelujejo tudi s policijo, saj ima Lovska zveza do tega ničelno toleranco. Doselitev risov na Gorenjsko bo potekala v tesnem sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom in Lovsko družino Nomenj – Gorjuše, ki sta z velikim veseljem in odgovornostjo sprejela povabilo k sodelovanju v projektu LIFE Lynx. Da je ris prisoten tudi v šolskih klopeh, skrbijo tudi učiteljice in profesorice znotraj programa Mladi varuhi risov. Ena od njih je tudi profesorica biologije na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju Nina Ražen, ki pravi, da si mnoge informacije pogosto širijo dijaki že sami med seboj.

Predstavitvi projekta je sledilo delo v skupinah, kjer so udeleženci delili svoje poglede glede sodelovanja s šolami, s turizmom povezanih aktivnosti in tudi glede risa in kmetijstva. Kdor bo želel, bo lahko tudi v prihodnje sodeloval v okviru Lokalne posvetovalne skupine Gorenjska ali Lokalne posvetovalne skupine severna Primorska.