Usposabljanja za lovce, nadzornike in inšpektorje

Objavljeno - Apr 28, 2022


V mesecu marcu in aprilu so potekala prva tri usposabljanja za osebje, ki je običajno prvo, ki odkrije ali prijavi domnevne primere nezakonitega ubijanja prostoživečih živali. Usposabljanja so bila namenjena zaposlenim na Zavodu za gozdove Slovenije; revirnim gozdarjem in poklicnim lovcem. Potekala so pod okriljem Lovske zveze Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v sklopu akcije C.8 projekta LIFE Lynx, ki je v celoti posvečena pregonu nezakonitega ubijanja prostoživečih živali.

V treh dneh smo na Mašunu, Bledu in v Kočevju skupno usposobili 144 oseb, med katerimi so bili tudi uslužbenci JZ Triglavski narodni park in lovski inšpektorji.

Udeležencem dogodka smo na začetku predstavili aktualno dogajanje na področju preselitev in odlovov risov v sezoni 2021/2022,  nato je mag. Uršula Belaj z Ministrstva za notranje zadeve predstavila zakonodajo s področja nezakonitega lova, policist Jože Grajš pa je prikazal primer ugotavljanja nezakonitega lova iz prakse.  Slušatelji so bili tudi seznanjeni s postopki pristopa k najdenemu kadavru, za katerega obstaja sum, da je posledica nezakonitega lova, ki sta jih predstavila dr. Gorazd Vengušt in dr. Diana Žele Vengušt iz Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Usposabljanje je zaključil Robert Praček iz Nacionalnega forenzičnega inštituta, ki je predstavil potek obveščanja in ukrepanja od prvega obvestila o najdbi kadavra za katerega obstaja sum nezakonitega lova do patološke preiskave.

Do konca projekta bomo v okviru akcije C.8 izvedeli še osem takih seminarjev.

Največ udeležencev se  je udeležilo usposabljanja v Kočevju. Foto: Tilen Hvala, LIFE Lynx

Robert Praček iz Nacionalnega forenzičnega inštituta je med drugim predstavil tudi potek sprejema obvestila o dogodku nezakonitega lova. Foto: Tilen Hvala, LIFE Lynx

Policist Jože Grajš je predstavil praktični primer odkrivanja nezakonitega lova volka. Foto: Tilen Hvala, LIFE Lynx