Umetniki za ohranitev risa

Objavljeno - Sep 6, 2019


V okviru projekta se je med 30. avgustom in 1. septembrom odvijala tridnevna likovna delavnica pod mentorstvom akademske slikarke Karmen Bajec. Udeleženci so ustvarjali na domačiji Turizem Jure, na Gornjih Poljanah. Člani projektne skupine smo jim predstavili najzanimivejše ugotovitve večletnega raziskovanja risov v slovenskih gozdovih in razloge za njihovo današnjo ogroženost in jim na terenskem izletu poskušali prikazati življenjski prostor naše največje divje mačke.

Dr. Miha Krofel predava udeležencem likovne delavnice. Foto: Irena Kavčič, LIFE Lynx

Iskanje živalskih sledi v blatu. Foto: Irena Kavčič, LIFE Lynx

Likovna delavnica se je za en dan pridružila mednarodnemu festivalu etno glasbe, gledališča, lutk in drugih vizualnih umetnosti, Plavajoči grad, ki se odvijal v Kozarišču. Z obiskovalci festivala smo se pogovarjali o risu in o ukrepih za ohranitev populacije, lahko so si ogledali likovna dela v nastajanju, otroci pa so barvali mavčne odlitke šap velikih zveri.

Delavnica za otroke. Foto: Irena Kavčič, LIFE Lynx

Umetnost v nastajanju. Foto: Irena Kavčič, LIFE Lynx

Zadnji dan so udeleženke likovnih delavnic zaključile s postavitvijo razstave svojih likovnih del, v gradu Snežnik. Na odprtju razstave smo med drugim spregovorili o pomenu umetnosti pri komuniciranju naravovarstvenih tematik in priložnostih, ki jih prisotnost risa lahko predstavlja za razvoj naravoslovnega in kulturnega turizma v regiji.

Razstava umetniških del. Foto: Irena Kavčič, LIFE Lynx

Župan občine Loška Dolina je pozdravil umetnike in odprl razstavo njihovih del. Foto: Irena Kavčič, LIFE Lynx

Za uspešno izvedbo likovnih delavnic se zahvaljujemo Narodnemu muzeju Slovenije, Društvu ljubiteljev gradu Snežnik, Javnemu zavodu Snežnik, Društvu žena in deklet na podeželju Ostrnice, Turizmu Jure in Zali Mele za glasbeni nastop.