Posts Tagged "F.2 Prispevki k programu LIFE"


F.2 Prispevki k programu LIFE


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocena prispevka projekta k splošnim ciljem programa LIFE Z akcijo bomo ocenili, kako naš projekt izpolnjuje pomembne cilje v zvezi z okoljem in klimatskimi spremembami v okviru splošnega programa LIFE. Zbrali bomo podatke in naredili kvalitativne in kvantitativne tabele kazalnikov rezultatov, kot je določeno v programu LIFE. Posebno pozornost bomo namenili ocenjevanju stroškov in koristi akcij s področja varovanja in ohranjanja....

Preberi več...