Risi ujeti za preselitev v 2021 – pregled

Objavljeno - Apr 13, 2021


Naslednji pomemben korak projekta LIFE Lynx je izboljšati povezanost risov znotraj populacije s povečanjem naravnega pretoka genov in izboljšati možnosti za povezavo s sosednjimi populacijami risov v Alpah. Za ta namen bomo na območju stičišča Dinaridov in jugozahodnih Alp ustvarili t. i. povezovalno populacijo.

V letu 2021 nameravamo izpustiti pet risov na območju Gorenjske, kjer od začetka 20. stoletja dalje ne beležimo reprodukcije risov.  Naši slovaški in romunski partnerji so januarja letos aktivirali zabojne pasti in do konca marca ujeli šest risov za preselitev. Eno samico in dva samca so ujeli v Romuniji, dve samici in enega samca pa na Slovaškem. Vse živali so trenutno v karanteni in jih bomo v roku enega meseca izpustili v naravo.

Povzetek ulovov risov za preselitev v letu 2021

Romunija:

Tris. Foto: Miha Krofel

TRIS – je bil prvi, ki smo ga ujeli konec januarja 2021 v Romuniji na območju okrožja Bacău. Risa smo marca preselili v prilagoditveno oboro na Pokljuki, kjer bo počakal na dve risinji in nato bodo skupaj izpuščeni v naravo.

 

 

 

 

 

 

Aida. Foto: Andrei Dinu

AIDA – je prva samica, ki smo jo ujeli v okviru projekta LIFE Lynx februarja 2021 na območju okrožja Bacău. Risinja bo preseljena na Gorenjsko.

 

 

 

 

 

 

 

Drugi romunski risji samec. Foto: Radu Sandu

DRUGI SAMEC – Marca smo ujeli še enega samca, tokrat na območju okrožja Neamț. Po veterinarskem pregledu in pridobitvi potrebne dokumentacije bo ris preseljen na Gorenjsko.

 

 

 

 

 

 

Slovaška:

Emil, prvi samec ujet na Slovaškem. Foto: Branislav Tám

EMIL – Kot prvega na Slovaškem smo konec februarja 2021 ujeli samca z območja gorovja Vepor. Slovaški partnerji so risa poimenovali Emil. Po veterinarskem pregledu in pridobitvi potrebne dokumentacije bo ris preseljen na Hrvaško.

 

 

 

 

 

Prva samica ujeta na Slovaškem. Foto: Jakub Kubala

PRVA SAMICA – Marca 2021 smo na Slovaškem ujeli dve samici.

 

 

 

 

 

Lenka, druga samica ujeta na Slovaškem. Foto: Branislav Tám

LENKA – je druga samica ujeta na Slovaškem, ujeli smo jo na območju gorovja Vtáčnik. Obe samici bosta preseljeni na Gorenjsko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošnje leto je zares izjemno glede ulova risov za preselitev. Kljub omejitvam zaradi koronavirusa urejamo vse potrebno za čim hitrejšo preselitev živali. Točni datumi preselitev in izpustov še niso znani, medtem pa so živali v dobri oskrbi.