Ris Katalin in njegov sosed Igi sta opremljena s telemetrično ovratnico

Objavljeno - Feb 24, 2022


Prejšnji teden je slovenski ekipi LIFE Lynx uspelo s telemetrično ovratnico opremiti še dva risa. En izmed risov, ki je bil opremljen z novo ovratnico, je bil ris Katalin, ki je bil leta 2020 doseljen iz Romunije in v naravo spuščen v snežniških gozdovih. Katalina smo sicer do sedaj že spremljali s pomočjo ovratnice, vendar se je bližal čas, ko bi mu stara ovratnica odpadla, zato smo ga ponovno odlovili in zamenjali ovratnico, kar nam bo omogočala daljše sledenje njegovega gibanja in vključevanja v Dinarsko populacijo risa. Katalin, ki je zdaj star 6-7 let, je bil ob odlovu v dobrem fizičnem stanju, tehtal pa je 25 kg, kar je en kilogram več kot v času izpusta leta 2020.

Menjava Katalinove ovratnice. Foto: Ruben Portas

Katalin si je vzpostavil teritorij na Menišijski in Rakitniški planoti, včasih pa tudi pogosto prečka reko Iško ter se giblje na območju Mokrca, kjer pa je teritorialen drug risji samec. Tudi tega risa je ekipa LIFE Lynx uspela uloviti in ga opremiti s telemetrično ovratnico. Risa smo poimenovali Igi, po bližnjem kraju Ig. Posebnost, ki smo jo opazili pri Igiju, sta dva čopka na enem izmed uhljev, kar je lahko posledica parjenja v sorodstvu. Medtem ko je bil Igi uspavan, ga je veterinar temeljito pregledal s prenosnim ultrazvokom in opazil, da ima deformacije srca, ki smo jih odkrili že pri treh risih v Dinarski populaciji. Ti podatki potrjujejo, v kako slabem stanju so naši risi in da z doselitvami zdravih risov, kot ja Katalin, lovimo zadnji vlak za rešitev populacije pred izumrtjem.

Igija je veterinar pregledal s prenosnim ultrazvokom in ugotovil, da ima deformacije srca. Foto: Janez Tarman

Posebnost risa Igija – dva čopka na uhlju. Foto: Maj Hočevar

Igi si je po anesteziji dobro opomogel in se od ujetja naprej normalno giblje, kar kaže, da je kljub šumu na srcu v dobrem stanju. Ker imamo zdaj na telemetričnih ovratnicah dva sosednja teritorialna risja samca, bomo lahko podrobno spremljali interakcije med njima ter primerjali vedenje med zdravim karpatskim risom in lokalnim samcem, ki ima težave s parjenjem v sorodstvu.

Razgled z Igijevega teritorija na Mokrcu proti Katalinovem teritoriju na Menišij. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Predvsem sedaj, ko se bliža sezona parjenja, bo zanimivo videti ali bosta samca hodila drug drugemu v teritorij pogosteje, kot je to običajno. Oba risa imata znotraj svojega teritorija po eno samico in obe sta lansko leto imeli mladiče. Samica z Menišije se je zelo verjetno parila s Katalinom, saj ima en izmed mladičev podoben vzorec kožuha kot on, za leglo mladičev druge samice pa očetovstvo (še) ni znano.

Oba odlova risov sta potekala pod vodstvom strokovnjakov z Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in ZOO Ljubljana s pomočjo ekipe Zavoda za gozdove Slovenije in lokalnih lovcev.