Park Putna-Vrancea podpira projekt LIFE Lynx

Objavljeno - Jan 23, 2019


Naš projekt pridobiva številne podpornike, med katerimi je tudi romunski Naravni park Putna Vrancea. Predstavniki parka in projekta LIFE Lynx so podpisali dogovor o sodelovanju, s katerim bo park vključen predvsem v monitoring risov. Izkušnje LIFE Lynx ekipe bodo v pomoč sodelavcem v parku pri načrtovanju njihovega monitoringa.

Predstavnika parka in ACDB sta podpisala dogovor o sodelovanju.