Prvi sestanek projektne skupine

Objavljeno - Jun 9, 2018


Septembra 2017 smo se partnerji na projektu LIFE Lynx zbrali v Sloveniji na prvem sestanku projektne skupine. Vsak od partnerjev je na kratko predstavil svojo organizacijo in glavne aktivnosti ter svojo vlogo v projektu LIFE Lynx. Koordinatorji projekta iz Zavoda za gozdove Slovenije so predstavili finančna in administrativna pravila projekta. Partnerji se veselimo dela na projektu in skupnih aktivnosti, ki jih načrtujemo za varovanje in ohranjanje risa.

Foto: LIFE Lynx