Prva dva risa izpuščena v gorenjske gozdove

Objavljeno - Apr 26, 2021


Danes so lovci Lovske družine Nomenj Gorjuše v okviru projekta LIFE Lynx kot prva dva risa na Gorenjskem v naravo izpustili risa Zoisa in Aido. Skupno smo jih do sedaj v Sloveniji izpustili šest. V sredo pa se bodo tem šestim pridružili še trije risi, ki jih bomo izpustili v Triglavskem narodnem parku. Z izpusti risov na Gorenjskem bomo omogočili dolgoročno preživetje te vrste pri nas in v Evropi.

Območje Gorenjske je izjemnega pomena, saj predstavlja stičišče med Dinaridi in Alpami. Našo trenutno izolirano populacijo v Dinaridih želimo povezati s sosednjimi populacijami risa v Alpah in z doselitvami risov na Gorenjsko bo omogočena povezava z risi v Italiji, Avstriji in dolgoročno Švici. Samo večje povezane populacije omogočajo ustrezen pretok genov in risom zagotavljajo dolgoročen obstoj.

Zbrali smo nekaj vtisov z izpusta prvih dveh risov in si jih lahko ogledate spodaj.

Tiskovna konferenca ob izpustu risov v naravo. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Lokalni lovci so odprli vrata obore. Foto: Janez Tarman

Risinja Aida počasi stopa iz obore v naravo. Foto: Janez Tarman

Zoisovi prvi koraki v gorenjskih gozdovih. Foto: Janez Tarman