Promocijski materiali za varovanje in ohranjanje risa

Objavljeno - Sep 13, 2019


Kot vsak drugi projekt, je tudi LIFE Lynx dobil grafično podobo, ki združuje ključne komunikacijske elemente tovrstnega naravovarstvenega projekta, v katerem sodelujejo različne interesne skupine, iz Slovenije in držav partneric pri projektu.

Grafično podobo smo skupaj z financerjem in tako podpornikom projekta natisnili na promocijski material (majice, blokce, kape, platnene vrečke idr.), ki je namenjen lokalnim prebivalcev z območja trenutne in potencialne pristnosti risa, partnerjem projekta ter ostalih zainteresiranim. Tako smo jim imeli možnost predstaviti projekt, njegov namen in se zahvaliti za podporo, ki je ključna za rešitev tako ogrožene vrste, kot je ris.

 

Promocijski material projekta LIFE Lynx. Grafična identiteta projekta: MROŽ arhitektura, oblikovanje, Oblikovanje promocijskega materiala: Anja Nič, Foto: Urška Marinko, LIFE Lynx