Projektna zloženka

Objavljeno - Jun 21, 2018


Pripravili smo projektno zloženko, v kateri lahko najdete osnovne informacije o Dinarsko-JV alpski populaciji risa in kako ji bomo pomagali v projektu LIFE Lynx.  Zloženko lahko dobite pri projektni partnerjih in na različnih dogodkih projekta LIFE Lynx.