Prenovljena različica Navodil za ukrepanje v primeru nezakonite usmrtitve prostoživeče živali na voljo tudi v angleščini

Objavljeno - Feb 5, 2024


Po izdaji prenovljene različice Navodil za ukrepanje v primeru nezakonite usmrtitve prostoživeče živali, ki je bila pripravljena v slovenskem jeziku, smo v sklopu projekta pripravili še angleško različico prenovljene brošure. Navodila služijo kot opora pri zaznavi, preiskavi in sankcioniranju kaznivih dejanj zoper prostoživečih živali vsem pristojnim institucijam, ki so vključene v ta proces.

Prenovljena različica, ki je pripravljena v angleškem jeziku, bo služila kot primer dobre prakse tudi čezmejnim institucijam in terenskemu osebju, ki se bodo v prihodnosti srečevali s primeri nezakonitih usmrtitev prostoživečih živali.