Predavanje o risu in ostalih velikih zvereh v Sloveniji

Objavljeno - Mar 17, 2021


16.3.2021 je potekalo spletno predavanje za študente o velikih zvereh, sobivanju z njimi ter predvsem o tem, kako pomembno je izobraževanje za oblikovanje pozitivnih stališč do njih. Del predavanja je bil namenjen evrazijskemu risu, kjer smo predstavili raziskavo o znanju in stališčih osnovnošolcev o evrazijskem risu.

V raziskavi so bili anketirani učenci iz dveh območij v Sloveniji kamor poteka doseljevanje risov. Ugotovljeno je bilo, da imajo učenci o risu malo znanja in prisotne napačne predstave o njem. Opažena je bila močna povezava med izraženim znanjem in stališči učencev. Učenci z več znanja imajo bolj pozitivna stališča do risa, večjo pripravljenost za učenje o risu ter nižji strah pred njim, kot učenci z manj znanja.

Ena izmed glavnih ugotovitev predavanja je ta, da lahko skozi izobraževanje izboljšamo naravovarstveno zavedanje mladostnikov in s tem povečamo podporo različnim naravovarstvenim ukrepom.

Spletno predavanje smo organizirali v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani (ŠOU) in projektom LIFE WOLFALPS EU.