A.1

Objavljeno - Jun 20, 2018


V okviru projekta LIFE Lynx smo iz Karpatov preselili 18 risov v Slovenijo in Hrvaško, pri čemer smo jih 12
V okviru projekta LIFE Lynx smo se veliko naučili o genetiki in demografiji risa. Pridobljeni podatki so bili uporabljeni za
Glavni cilj projekta LIFE Lynx je bila ohranitev oziroma genetska okrepitev populacije risov v Dinaridih in vzpostavitev nove povezovalne populacije
Ob koncu sedem let trajajočega projekta LIFE Lynx smo izdali poljudno poročilo, ki zajema povzetek bistva projekta – zakaj in