Osamosvojitev risinje Valentine

Objavljeno - Jun 7, 2023


Risinja Valentina je potomka doseljenega risa Goruja, ki je svoj teritorij vzpostavil na območju ribniške Male gore in Teje, teritorialne samice s tega območja. S pomočjo telemetrije jo spremljamo od februarja lansko leto, ko so člani ekipe LIFE Lynx z Biotehniške fakultete v enem dnevu ujeli kar dve mladi risji sestri; Valentino in Nežo.

V obdobju osamosvajanja je kazalo, da risinja Valentina ne pleni najbolje in je večino časa zasledovala svojo mamo Tejo. Pri starosti enega leta pa se je mlada risinja začela pomikati čedalje bolj stran od osrednjega domačega okoliša njene mame.

Sprva se je pomaknila na območje proti severovzhodu kjer je ostala približno en mesec in se nato premaknila na sosednje območje kočevske Male gore, jugovzhodno od osrednjega domačega okoliša svoje mame. Za mlade samice je značilno, da se ustalijo v bližini domačega okoliša svoje mame, v kolikor ta prostor ni zaseden. Kmalu po disperziji, je risinja začela uspešno in redno loviti.

V februarju 2023 pa so biologi z Biotehniške fakultete naleteli na zanimiv dogododek. Pri popisovanju enega od plenov risinje Valentine se jim je na neposredno razdaljo približal, na prvi pogled, mlad risji samec. Glede na to, da je bila risinja takrat v bližini, lahko sklepamo, da sta se v tem obdobju tudi parila. Upamo, da bomo kmalu lahko potrdili in spremljali tudi prve potomce potomcev doseljenih risov.

Rodni domači okoliš risinje Valentine in njen trenutni teritorij. Foto: Jaka Črtalič, LIFE Lynx