Monitoring risje populacije s foto-pastmi v Sloveniji se nadaljuje

Objavljeno - Okt 18, 2021


V Sloveniji smo pričeli že s četrto sezono sistematičnega zbiranja podatkov o risji populaciji s pomočjo foto-pasti. Letos z nami sodeluje 51 lovskih družin in 6 lovišč s posebnim namenom.  Skupaj z lokalnimi lovci smo kamere postavili na več kot 150 lokacijah. Vsaka nova sezona je nov izziv; kljub temu, da smo tekom treh let spremljanja našli že kar nekaj lokacij, na katerih se vsako leto posnamejo risi, je veliko lokacij izbranih prvič. Zato se vsakič znova veselimo prvih posnetkov, saj nas risi vsako leto znova presenetijo. Medtem ko smo monitoring s foto-pastmi v Dinaridih nazadnje bistveno nadgradili z razširitvijo na Zahodno visoko kraško območje v sezoni 2019-2020, bo novost letos začetek foto-monitoringa na Gorenjskem, kjer se je ustalilo vseh pet doseljenih risov. Še posebej nas zanima, koliko se bo letos na celotnem območju spremljanja posnelo samic z mladiči, saj imamo v primerjavi s prejšnjimi leti letos več informacij o opažanjih risinj z mladiči s strani lovcev in drugega lokalnega prebivalstva.

Postavljanje foto pasti. Foto: Urša Fležar, LIFE Lynx

Preverjanje, če kamera snema iz pravega kota. Foto: Urša Fležar, LIFE Lynx

Na poti do lokacije foto pasti. Urša Fležar, LIFE Lynx

Eden od prvih se je pred kamero sprehodil ris s Kočevske Reke. Foto: LIFE Lynx