Monitoring risa s foto-pastmi v Sloveniji je vsako leto boljši

Objavljeno - Jul 14, 2021


Poletje je v Sloveniji namenjeno zaključevanju pretekle sezone monitoringa risa s foto-pastmi in pripravi na novo.

Med koncem avgusta 2020 in začetkom aprila 2021 smo v sodelovanju z lovci spremljali rise in druge prostoživeče živalske vrste na 158 lokacijah znotraj 49 lovišč. Posneli smo več kot 45.000 fotografij živali, izmed katerih je bil ris posnet na 359 slikah na 45 različnih lokacijah. Iz posnetkov smo prepoznali 22 odraslih risov in potrdili pet reprodukcij, me katerimi je bilo tudi leglo Teje in Goruja. Večino posnetkih risov smo že poznali iz prejšnje sezone (18), izmed teh sta bila tudi oba lansko sezono dokumentirana mladiča. Posneli so se vsi risi, ki nosijo telemetrično ovratnico, razen Maksa, dodatno pa smo pridobili tudi fotografije odraslega risa, ki je bila posneta na foto-past v lasti lokalnega lovca iz območja Dinaridov. Skupno je bilo torej na območju slovenskih Dinaridov v risjem letu 2020-2021 prisotnih vsaj 24 odraslih risov. Monitoring s foto-pastmi nam torej verjetno daje kar dober vpogled v stanje risje populacije v Sloveniji.

Zemljevid lokacij monitoringa s foto-pastmi (črtne točke)s posnetimi odraslimi risi (modre točke) in lokacijami zaznanih reprodukcij (rdeče točke).

V Alpah koordiniranega monitoringa s foto-pastmi še nismo začeli izvajati, vendar se na novo ustanovljena povezovalna populacija drži blizu območja izpustov, zato lahko pet doseljenih risov štejemo k skupnemu minimalnemu številu odraslih risov, prisotnih v Sloveniji.

Več podrobnosti o monitoringu risa s foto-pastmi v Dinaridih in JV Alpah in povzetek rezultatov, pridobljenih preko drugih metod za spremljanje procesa doseljevanja risov, bodo na voljo v naslednjem letnem poročilu, ki ga bomo pripravili konec letošnjega leta.

Teritorialni  samec iz Kočevskega Roga je bil drugi najpogosteje fotografirani ris v slovenskih Dinaridih. Risa poznamo že iz leta 2017, njegova posebnost pa je, da ima samo eno oko. Foto: LIFE Lynx

Risji mladič z območja Snežnika. Foto: LIFE Lynx