Mladi varuhi risov iz Kočevja so razpravljali o risih

Objavljeno - Okt 15, 2020


V začetku oktobra smo na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje izvedli predavanje in delavnico o risu in doselitvah risov iz Karpatov. Zadnji del delavnice je bil namenjen igri vlog – razpravi, v kateri so se dijaki poskušali vživeti v različne deležnike ter zagovarjati njihovo stališče.

Pred igro vlog so dijaki spoznali način ocenjevanja populacije, praktični del je temeljil na primeru medveda. Foto: Doroteja Gorše

Namen igre vlog je bil, da gimnazijci spoznajo različne poglede na doselitve risa in se poskušajo vživeti v vloge, ki jih ne igrajo v vsakdanjem življenju. Igra je potekala kot sestanek na ministrstvu, vloge pa so bile: sekretar ministrstva za okolje, rejci drobnice, lovci, naravovarstvenik ter ponudnik ekoturističnih storitev. Kljub temu da ni bilo vsem lahko, so dijaki razgreli razpravo in zagovarjali stališča, ki so jim bila dodeljena.

Predavanje smo izvedli kar zunaj. Foto: Doroteja Gorše

Za spoznavanje s tematiko v razpravi, so dijaki najprej prebrali dva novinarska članka na temo doselitve risa. Foto: Doroteja Gorše

Predavanje in delavnico smo izvedli v okviru programa Mladi varuhi risov. Gre za program vključevanja risa in novega znanja, pridobljenega preko projekta LIFE Lynx, v razrede osnovnih in srednjih šol. V program je vključenih devet šol iz Slovenije.