LIFE Slovenija informacijska delavnica

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ekipa LIFE Slovenija je v Ljubljani organizirala informacijsko delavnico za prijavitelje LIFE projektov.  Na delavnici so predstavili zadnje novosti pri prijavah za LIFE 2018 na področju podprogramov okolje in podnebni ukrepi. Koordinator projekta LIFE Lynx, Rok Černe je predstavil svoje izkušnje s prijavljanjem projektov LIFE DINALP BEAR in LIFE Lynx. Oba projekta sta mednarodna in imata veliko število partnerjev (9 in 11). Njegovi nasveti za prijavljanje so bili za udeleženci  delavnice zelo koristni.

Foto: Rok Černe