LIFE Lynx in LIFE DINALP BEAR organizirata komunikacijsko delavnico

Objavljeno - Jun 9, 2018


“Komunikacija pri ohranjanju in upravljanju velikih zveri” je naslov delavnice za mreženje in izmenjavo izkušenj, ki jo bo gostil Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v okviru projektov LIFE Lynx in LIFE DINALP BEAR, in sicer od 16. do 18. aprila 2018 v Ljubljani.

Projekta LIFE Lynx in LIFE DINALP BEAR sta naravovarstvena projekta, ki namenjata velik del aktivnosti uspešnemu dialogu in sodelovanju različnih interesnih skupin. V okviru omenjenih projektov, razvijamo kampanje za pridobitev javnega interesa, razumevanje in podporo dolgoročnemu ohranjanju rjavega medveda ter evrazijskega risa na projektnem območju (v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji, na Slovaškem in v Romuniji). Učenje iz izkušenj drugih in izmenjava izkušenj sta ključnega pomena za čim boljšo učinkovitost naših dejavnosti, pa tudi za zagotavljanje prenosa in ponovljivosti najboljših praks.

Specifični cilji delavnice so:

  • Deljenje izkušenj pri komuniciranju na temo velikih zveri iz različnih projektov in pobud po Evropi in Severni Ameriki.
  • Diskusija o ključnih izzivih in priložnostih za komuniciranje z glavnimi ciljnimi skupinami.
  • Poudarek najboljših praks, ki jih je potrebno jasno opredeliti v poročilu delavnice.

Če želite o delavnici izvedeti več, si oglejte Program delavnice.