Končno poročilo o javnomnenjskih raziskavah o risu v Slovenij, Hrvaški in Italiji

Objavljeno - Apr 10, 2024


Poznavanje odnosa javnosti do risa je pomembno orodje za upravljavce in naravovarstvenike pri oceni stopnje sprejemanja ali nasprotovanja prisotnosti risov v določenih regijah. V okviru projekta LIFE Lynx smo imeli edinstveno priložnost raziskati odnos različnih deležniških skupin (splošne javnosti, lovcev in rejcev pašnih živali) pred, med in po doselitvi 18 živali iz Romunije in Slovaške v Slovenijo in Hrvaško.

Slovenska, hrvaška in italijanska javnost je tekom celotnega projekta močno podpirala ohranitev risov. Poleg tega je bila visoka tudi podpora doselitavam za namen okrepitve populacije in se je na polovici trajanja projekta celo povečala. Ob koncu projekta, ko so bili rezultati projekta obsežneje predstavljeni, je podpora doselitvam med italijanskimi anketiranci nekoliko upadla, čeprav pa je večina ta upravljalski ukrep še vedno podpirala. Med vsemi tremi anketiranimi deležniškimi skupinami,so rejci pašnih živali pokazali najnižjo podporo risom, kljub vsemu pa je večina rejcev v vseh treh državah še vedno podpirala ohranitev risa.

Javnomnenjska raziskava v letu 2023 je pokazala visoko podporo v vseh treh državah (Sloveniji, Italiji in Hrvaški) za ohranitev risov za prihodnje generacije.

V prihodnje je pomembno, da se komunikacijske aktivnosti osredotočajo na  ozaveščanje o  pomenu povezovanja dinarsko – JV alpske populacije risa s sosednjimi populacijami, oz. na morebitne dodatne doselitve risov, v primeru da do povezave ne pride.   Za dolgoročno ohranitev risa v Sloveniji, Hrvaški in v Italiji je ključna tudi podpora lokalnih prebivalcev. Odnos ljudi do risa se lahko spremeni, zato spremljanje odnosa in mnenj ljudi zagotavlja, da upravljalski ukrepi upoštevajo odnos družbe, in spodbujajo bolj trajnostno sobivanje med lokalnimi skupnostmi in velikimi zvermi.

Dodatne informacije o raziskavi so dostopne v končnem poročilu (EN, pdf)