Komunikacija varstva velikih zveri – poročilo delavnice

Objavljeno - Nov 7, 2018


V sredini aprila je bila v okviru projektov LIFE DINALP BEAR in LIFE Lynx v Ljubljani organizirana tri dnevna delavnica na temo komunikacije v upravljanju in varstvu velikih zveri. Cilj delavnice je bila izmenjava izkušenj in prepoznavanje najboljših praks v procesu varstva velikih zveri v Evropi in Severni Ameriki ter reševanje izzivov in priložnosti pri komuniciranju z različnimi deležniki. Zadnji dan so lahko udeleženci uporabili svoje novo znanje za reševanje scenarijev na temo komunikacije. Za podroben povzetek si oglejte poročilo z diskusijo ter oblikovanimi odgovori (v angleščini).