Goru je oče risinje z Male Gore

Objavljeno - Feb 3, 2020


Za uspeh doselitve risov je ključnega pomena, da se geni doseljenih risov vključijo v populacijo. S pomočjo telemetričnih podatkov, fotografij s foto-pasti in genetskih analiz smo potrdili, da je do tega že prišlo. Mladiča risinje Teje iz Male Gore so sodelavci z Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani januarja letos odlovili, mu nadeli telemetrično ovratnico in ugotovili, da je ženskega spola. Z genetskimi analizami smo potrdili, da je oče risinje, ki so jo poimenovali Mala, ris Goru.

Dr. Hubert Potočnik »Risinji Mali smo nadeli telemetrično ovratnico, da bomo lahko spremljali njeno gibanje po tem, ko se bo ločila od svoje mame.« Ker je Mala manjša, kot so običajno risi v tem času, ima tudi manjše možnosti za preživetje po tem, ko jo bo mama zapustila. Telemetrična ovratnica bo tudi omogočila, da bomo po potrebi lahko Mali s hranjenjem pomagali preživeti kritične mesece do popolne osamosvojitve.

S potrditvijo Gorujevega »očetovstva« smo dokazali začetek vključevanja dednine novo doseljenih karpatskih risov v genetsko osiromašeno dinarsko populacijo. To je ključnega pomena za reševanje težav, povezanih s sokrvjem (parjenjem v sorodstvu) v dinarsko-JV alpski populaciji risa in bo pripomoglo k preprečevanju njenega izumrtja.

 

Mala in Goru. Foto: LIFE Lynx