A.2 Hvatanje risova u Rumunjskoj

Objavljeno - Aug 8, 2018


Procjena i odabir lokacija za postavljanje zamki u svrhu ulova risova iz izvorne karpatske populacije u Rumunjskoj

Cilj ove akcije je pronaći odgovarajuće područje i mikrolokacije za hvatanje risova u Slovačkoj u svrhu njihovog naseljavanja u dinarsko i JI alpsko područje. Podatci prikupljeni za vrijeme trajanja ove akcije će također pomoći u odredbi broja jedinki koje mogu biti ulovljene i premještene bez dovođenja u pitanje stabilnost karpatske populacije risa. Prva aktivnosti će započeti 2017. godine, godinu dana prije hvatanja, te će biti intenzivno nastavljene tijekom idućih godina aktivnog hvatanja risa na Karpatima u istočnom dijelu Rumunjske. Populacija risa u Rumunjskoj smatra se stabilnom i dovoljno snažnom za translokaciju jedinki risa. Podatci prikupljeni putem fotozamki, telemetrije te praćenjem risjih tragova u snijegu služiti će određivanju distribucije i veličine populacije, kretanja jedinki te njihove aktivnosti na određenom području. Navedeni podatci približiti će stručnjake najboljim mikrolokacijama za hvatanje, a putem prikupljenog neinvazivnog genskog materijala ciljati će se odgovarajuće jedinke za repopulaciju.

Povezane vijesti

Pripreme za novu sezonu hvatanja risa u Rumunjskoj

U rujnu su članovi projektnog tima iz udruge ACDB i Zavoda za šume Slovenije započeli s pripremnim radnjama za nadolazeću ...

Prvo izvješće o sustavnom monitoringu risa sa područja hvatanja jedinki u rumunjskim Karpatima

U okviru procjene uspješnosti LIFE Lynx projekta, udruga ACDB je pripremila izvješće o stanju populacije risa na područjima hvatanja u ...

Uhvaćena još dva risa za premještanje

Slovački i rumunjski LIFE Lynx partneri nižu uspjehe u 2021. godini! Nakon prva tri risa uhvaćena početkom godine, među kojima ...

Prva ženka risa uhvaćena u Rumunjskoj

Nakon što je u Rumunjskoj i Slovačkoj dosad uhvaćeno 10 mužjaka, naš tim je konačno uhvatio i ženku risa. Uhvaćena ...