Posts Tagged "C.3 Repopulacija dinarske populacije risa"


U sklopu LIFE Lynx projekta smo do sada ispustili četiri životinje u hrvatski dio dinarskog gorja: risove Doru, Alojzije, Pino i Emil. Prema podatcima s telemetrijskih ogrlica, samo za dva risa možemo reći da su uspješno integrirana u populaciju. Ris Alojzije je nastanio područje južnog Velebita gdje se kontinuirano zadržava od svibnja 2020. godine, dok je ris Emil,  ispušten u svibnju 2021. godine, još uvijek u potrazi za teritorijem...

Read More

Park prirode Velebit je upravo postao bogatiji za jednog predivnog mačka Emila! Emil je četvrti ris ispušten u Hrvatskoj u sklopu LIFE Lynx projekta, te treći kojeg ispuštamo na Velebitu. Na temelju podataka s fotozamki procjenjujemo da na Velebitu ima oko 38 odraslih risova, pa se nadamo da Emil neće imati problema s pronalaskom partnerice. Do sada je na području Slovenije i Hrvatske ispušteno ukupno 13 risova, deset mužjaka i tri...

Read More
Ris nadmudrio lisicu

Ris nadmudrio lisicu


Objavljeno - Sep 7, 2020

Maks je mladi ris ispušten u lipnju ove godine na slovenskom Snežniku, a teritorij je uspostavio na području Javorniki. Od ispuštanja, zabilježili smo nekoliko njegovih plijenova, a osim srneće divljači, zadnje je ulovio i lisicu. Prehrana risova na području Dinarida se uglavnom bazira na parnoprstašima, najčešće srnama, ali ponekad love i divokoze i jelensku divljač. Osim parnoprstaša, na popisu njihove prehrane nalazi se i sitni...

Read More
U potrazi za Pinom

U potrazi za Pinom


Objavljeno - Aug 5, 2020

Risa Pina smo ispustili u Štirovači, na granici NP Sjeverni Velebit i PP Velebit, 30.05.2020. Ogrlica koja je redovno slala podatke dok je ris bio u karanteni u Slovačkoj nakon ispuštanja nažalost nije poslala niti jednu lokaciju. Sjeverni dio Velebita je vrlo loše pokriven GSM mrežom koja je potrebna kako bi ogrlica poslala lokacije koje utvrdi pomoću satelita. Nestrpljivo smo iščekivali lokacije, no one nisu stizale. Ogrlica dva...

Read More
Goru ima novu telemetrijsku ogrlicu

Goru ima novu telemetrijsku ogrlicu


Objavljeno - Jul 17, 2020

Ekipa LIFE Lynx je risu Goruu uspješno zamijenila ogrlicu! Goru je dovezen iz Rumunjske 2019. godine i ispušten u Sloveniji u lovištu Loški potok, a teritorij je nakon mjesec dana uspostavio na području Male gore. To je bio prvi ris koji je u sklopu spašavanja dinarske populacije od izumiranja ispušten u Sloveniji. Goru je već iste godine počeo sa svojim zadatkom oporavka dinarske populacije pa je s risovicom Tejom dobio prvog potomka...

Read More
Goru je u Hrvatskoj!

Goru je u Hrvatskoj!


Objavljeno - Mar 18, 2020

Sezona parenja risova je u punom jeku već nekoliko tjedana. Sezona obično počne sredinom veljače i traje do kraja ožujka. U ovom razdolju risovi mijenjaju ponašanje, više se kreću i glasaju češće. Posebno su aktivni mužjaci, koji u potrazi za partnericama prelaze velike udaljenosti te često napuštaju i svoj teritorij. Početkom ožujka i ris Goru, koji je u svibnju prošle godine ispušten u Sloveniji, se odazvao ljubavnom zovu te krenuo...

Read More
Ris Catalin stigao u Sloveniju

Ris Catalin stigao u Sloveniju


Objavljeno - Mar 9, 2020

Naši partneri iz Rumunjske, Udruga ACDB, ove sezone su uhvatili tri risa od kojih će dva će biti ispuštena u Sloveniji, a jedan u Hrvatskoj. Danas je prvi ris, nazvan Catalin po lovcu koji je sudjelovao u hvatanju, stigao u Sloveniju. Slovenci koriste sustav ispuštanja zvan “soft release”, pa će ris na lokaciji ispuštanja još neko vrijeme provesti u nastambi koja je izgrađena za tu namjenu u državnom lovištu Jelen na...

Read More
Doru na svom teritoriju

Doru na svom teritoriju


Objavljeno - Aug 27, 2019

Prošlo je gotovo 4 mjeseca od ispuštanja Dorua u Nacionalnom parku Risnjak. Doru se prvih tjedana kretao u blizini parka, da bi početkom lipnja prešao granicu i od tada boravi u Sloveniji. Zadržava se na području Javornik, na površini od oko 90 km2 te podatci s telemetrijske ogrlice upućuju da je tamo uspostavio svoj teritorij. Granicu teritorija čini autocesta Ljubljana – Kopar, koja je nema prijelaza za divlje životinje pa je tako i...

Read More
Goru i Doru u Sloveniji

Goru i Doru u Sloveniji


Objavljeno - Jun 25, 2019

Goru i Doru, prva dva risa ispuštena u sklopu LIFE Lynx projekta kako bi zaustavili izumiranje naše populacije risa, trenutno se nalaze u u Sloveniji. Oba risa su u prirodu ispuštena obilježena GPS ogrlicama, a na karti možete vidjeti lokacije njihova kretanja.   Iako je još uvijek prerano za donošenje sigurnih zaključaka, Goru (zelena linija na karti) se zadržava već neko vrijeme na području Male Gore (Ribnica), što bi moglo...

Read More
Novosti o risu Doru

Novosti o risu Doru


Objavljeno - May 24, 2019

Od ispuštanja risa Doru na livadi Lazac do danas, uspješno smo prikupili 52 lokacije zabilježene GPS ogrlicom. Doru se nekoliko dana nakon ispuštanja zadržao unutar granica NP Risnjak te se zatim zaputio u istraživanje šireg područja. Zahvaljujući gusto postavljenim lokacijama na području Platka, uspjeli smo pronaći Doruov plijen, jednogodišnju srnu, te postaviti fotozamke u nadi da ga zabilježimo kako se dolazi hraniti. Nakon...

Read More
Goru stigao u Sloveniju

Goru stigao u Sloveniju


Objavljeno - Apr 26, 2019

Ris Goru je danas stigao u Sloveniju! Slovenski partneri su pripremili karantensku nastambu u lovištu kojim gospodari lovačko društvo Loški Potok gdje će Goru provesti još neko vrijeme radi prilagodbe na novu okolinu prije ispuštanja. Kako je Slovenski lovački savez partner na projektu, iskorištena je mogućnost povedbe takozvanog “soft release” ispuštanja gdje jedinka određeno vrijeme boravi u kontroliranim uvjetima na...

Read More