Ris nadmudrio lisicu

Objavljeno - Sep 7, 2020


Maks je mladi ris ispušten u lipnju ove godine na slovenskom Snežniku, a teritorij je uspostavio na području Javorniki. Od ispuštanja, zabilježili smo nekoliko njegovih plijenova, a osim srneće divljači, zadnje je ulovio i lisicu.

Ostaci risjeg plijena – lisice. Autor: Lan Hočevar, LIFE Lynx

Prehrana risova na području Dinarida se uglavnom bazira na parnoprstašima, najčešće srnama, ali ponekad love i divokoze i jelensku divljač. Osim parnoprstaša, na popisu njihove prehrane nalazi se i sitni plijeni. Najvažniji na meniju je masni puh, naročito u godinama rodinim za hrast, kao što je to ova godina. Lisice predstavljaju najčešći risji plijen među zvijerima, a u Sloveniji čine 4% risje prehrane.

Ris Maks. Autor: Miha Krofel, LIFE Lynx

Iako susreti risa i lisice mogu biti opasni za lisicu, lisice su najčešći strvinari na risjem plijenu. Maks je ovu lisicu pojeo u potpunosti, ostavljajući samo glavu, rep i kožu. Međutim, ponekad risovi samo ubiju lisicu i ne pojedu je, a razlog tome je što tako smanjuju kompeticiju za hranom.

Strana istraživanja su pokazala da ris može biti važan faktor u regulaciji populacije lisica. U Skandinaviji se procjenjuje da risovi vrše predaciju na 10% ukupne lisičje populacije te su u 50% slučajeva uzrok smrtnosti kod lisica.

Također, lokalno izumiranje risova u Skandinaviji početkom 20 stoljeća, utjecalo je na porast populacije lisica.