Novosti o risu Doru

Objavljeno - May 24, 2019


Od ispuštanja risa Doru na livadi Lazac do danas, uspješno smo prikupili 52 lokacije zabilježene GPS ogrlicom. Doru se nekoliko dana nakon ispuštanja zadržao unutar granica NP Risnjak te se zatim zaputio u istraživanje šireg područja. Zahvaljujući gusto postavljenim lokacijama na području Platka, uspjeli smo pronaći Doruov plijen, jednogodišnju srnu, te postaviti fotozamke u nadi da ga zabilježimo kako se dolazi hraniti. Nakon nekoliko dana vratili smo se skinuti podatke te nam je bilo izuzetno drago vidjeti Dorua te kako se uspješno hrani na novim prostorima. Zadnjih dana, Doru se kreće na području lovišta Snježnik gdje je naš lokalni suradnik pronašao nogu srne u blizini zabilježenih Doruovih lokacija kretanja što može upućivati na još jedan njegov plijen.

Doru na plijenu. Foto: LIFE Lynx

 

Sve u svemu, Doru izgleda zdravo i punašno, ogrlica dobro radi, te smo sretni što Doru istražuje šire područje oko mjesta ispuštanja s obzirom da se radi o uistinu kvalitetnom staništu za risa.