Ris Catalin stigao u Sloveniju

Objavljeno - Mar 9, 2020


Naši partneri iz Rumunjske, Udruga ACDB, ove sezone su uhvatili tri risa od kojih će dva će biti ispuštena u Sloveniji, a jedan u Hrvatskoj. Danas je prvi ris, nazvan Catalin po lovcu koji je sudjelovao u hvatanju, stigao u Sloveniju. Slovenci koriste sustav ispuštanja zvan “soft release”, pa će ris na lokaciji ispuštanja još neko vrijeme provesti u nastambi koja je izgrađena za tu namjenu u državnom lovištu Jelen na području Snežnika.

Uskoro će i druga dva risa krenuti put Dinarida i nadamo se da će se dobro prilagoditi, baš kao i Doru i Goru koje smo ispustili prošle godine.

Nošenje risa iz vozila u karantensku nastambu. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Ris Catalin u karantenskoj nastambi u Sloveniji. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Karantenska nastamba na području Snežnika. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx