Doru na svom teritoriju

Objavljeno - Aug 27, 2019


Prošlo je gotovo 4 mjeseca od ispuštanja Dorua u Nacionalnom parku Risnjak. Doru se prvih tjedana kretao u blizini parka, da bi početkom lipnja prešao granicu i od tada boravi u Sloveniji. Zadržava se na području Javornik, na površini od oko 90 km2 te podatci s telemetrijske ogrlice upućuju da je tamo uspostavio svoj teritorij. Granicu teritorija čini autocesta Ljubljana – Kopar, koja je nema prijelaza za divlje životinje pa je tako i zaustavila daljnje kretanje Dorua prema zapadu.

 

Sretni smo da su i Doru i Goru ustabilili svoje teritorije na području naše dinarske populacije te se nadamo da će u veljači kada krene sezona parenja biti uspješni u zavođenju ženki.

Često dobivamo snimke lovaca, šumara i ljudi koji borave u prirodi te se susretnu s risom. Gospodin Vinko Žužek imao tu je rijetku mogućnost osmatrati risa na pojilištu te ga uspio zabilježiti mobitelom.  Video nije sasvim bistar, ali vidljiva je GPS ogrlica koja nam potvrđuje da je snimljeni ris upravo Doru.

https://www.facebook.com/LIFELynx.eu/videos/457969648381274/