Gdje je ris Maks?

Objavljeno - Dec 16, 2020


Posljednji ris ispušten u 2020. godini je nazvan po legendarnom slovenskom lovcu Maksu Konečniku. Nakon 20 dana provedenih u karantenskoj nastambi na Snežniku, ris Maks je ispušten u prirodu krajem lipnja. Zahvaljujući telemetrijskoj ogrlici koja ga prati, znamo da je Maks od tada u konstantnom pokretu i još nije uspostavio svoj teritorij.

Nakon ispuštanja, neko vrijeme se zadržavao na području teritorija risova Doru i Catalin, sve dok prije nekoliko tjedana nije odlučio prijeći autocestu Ljubljana – Koper. Navedena autocesta predstavlja veliki problem i barijeru jer je izrazito slabo propusna za divlje životinje na tom području. Maks je taj pothvat odradio uspješno te je odlučio za sada ostati s druge strane autoceste. Trenutačno se kreće prema Gorenjskoj regiji, a zadnje lokacije s telemetrijske ogrlice upućuju da se nalazi na području južnih bohinjskih planina.

Njegov put je izrazito interesantan, s obzirom da je on prvi od ispuštenih risova koji je odlučio i uspio prijeći autocestu. U Gorenjskoj naši slovenski partneri nisu zabilježili risju prisutnost prije toga, te se u navedeno područje od 2021. godine planira ispustiti pet karpatskih jedinki risova oba spola. To ispuštanje ima za cilj stvoriti malu veznu jezgru risova koja će omogućiti prirodni protok gena između alpske i dinarske populacije risova. Nadamo se da će Maks i nadolazeći risovi uspješno uspostaviti teritorij u Gorenjskoj i osigurati dugoročan opstanak Dinarske populacije.

Nakon ispuštanja, Maksov put vodi kroz teritorije risa Doru (zeleno) i Catalin (crveno), a zatim nastavlja sjeverno prema Alpama. Autor: Aleš Pičulin, LIFE Lynx