Zabilježeno uspješno razmnožavanje karpatskih risova čiji mladunci pristižu u spas populacije dinarske i jugoistočno alpske populacije risa od izumiranja

Objavljeno - Jan 20, 2022


Pripremili smo izvješće o monitoringu risa u Sloveniji i Hrvatskoj tijekom sezone 2020./2021. Različitim metodama praćenja zabilježili smo 95 odraslih risova u slovenskim i hrvatskim Dinaridima te pet jedinki koje imaju svoje teritorije u slovenskim Alpama. Parenje u srodstvu je najveća prijetnja našim risovima pa status populacije pratimo i genskim analizama koje prate utjecaj ispuštenih risova na genetski status domaće populacije.

Karta područja monitoringa risa u sezoni 2020./2021., lokacije fotozamki te lokacije zabilježenih odraslih risova i mladunaca.

Postavljanje fotozamke s lokalnim lovcem. Foto: LIFE Lynx

Projekt LIFE Lynx je do sada ispustio 13 karpatskih risova u divljinu; 4 u Hrvatskoj i 9 u Sloveniji. Četiri jedinke su se do sada integrirale u populaciju u Sloveniji i Hrvatskoj, šest puštenih prošle godine su na dobrom su putu da se integriraju u populaciju te se tri jedinke smatraju neuspješno integrirane zbog izgubljene mogućnosti njihova praćenja. Do kraja projekta je planirano uključiti 14 životinja u populaciju Dinarsko-JI Alpe.

Prvi translocirani ris, Goru, imao je potomstvo s lokalnom ženkom risa najmanje dva puta, a najvjerojatnije i treći put. Ukupno je na Dinaridima u Sloveniji 2020./2021. zabilježeno pet legla mladunaca risa, što je više nego u prethodnom razdoblju, te je 2021. godine zabilježeno i prvo leglo risa u Julijskim Alpama.

Mladunčad risa na Maloj Gori u Sloveniji. Foto: LIFE Lynx

Također je po prvi put izračunata procjena gustoće populacije risa u Sloveniji, koja iznosi 0,6-1,0 risa / 100 km2 u jezgri populacije, što je usporedivo s ostalim introduciranim populacijama risa u Europi, ali niže nego u Karpatima.

Rad projekta LIFE Lynx još nije završen; ove godine nastavljamo s hvatanjem risova u Karpatima koji će novi dom pronaći u hrvatskim i slovenskim Dinaridima.

Cijeli izvještaj

Medijsko priopćenje