Treće godišnje izvješće o stanju dinarske i jugoistočno alpske populacije risa

Objavljeno - Mar 15, 2023


U sklopu LIFE Lynx projekta izradili smo treće uzastopno godišnje izvješće o statusu dinarske i jugoistočno alpske populacije risa. Primijetili smo da se 10 premještenih životinja s Karpata uspješno integriralo u dinarsko-jugoistočno alpsku populaciju risa. Također, genetske analize potvrdile su integraciju dvaju potomaka translociranog risa. Pridošle jedinke i njihovi potomci popravljaju genetsku sliku populacije. Uočeno je smanjenje negativnog efekta parenja u srodstvu, što pokazuje pozitivan učinak uvođenja novih jedinki na genetsku raznolikost postojeće populacije.

Prikaz križanja u srodstvu (Fe) dinarskog risa u odnosu na izvornu populaciju u slovačkim Karpatima, izračunato pomoću heterozigotnosti slovačkog risa. Crveno – označava situaciju bez translokacija; plavo – trenutna situacija, zeleno – ukazuje na mogućnost brzog smanjenja parenja u srodstvu ako se translocirane životinje nastave uspješno razmnožavati te će njihovi potomci činiti ~40% populacije.

U sezoni 2021. – 2022. telemetrijski smo pratili: 11 unesenih risova (9 u Sloveniji i 2 u Hrvatskoj), 3 potomka unesenog risa (svi potomci risa Gorua) i 7 unesenih risova (5 u Sloveniji i 2 u Hrvatskoj) . U minimalnom broju odraslih risova, u populaciji praćenjem fotozamkama, nismo uočili značajnije promjene, ali smo prošle godine u Sloveniji zabilježili rekordan broj mladunaca; pet ženki imalo je ukupno 15 mladunčadi. Trenutno smo u završnoj sezoni praćenja populacije risa u obimu koji se provodi zadnje četiri godine a posljednja ispuštanja risova očekuju se ove godine. Na temelju rezultata praćenja navedenih u godišnjem izvješću planiramo pustiti jednog mužjaka risa u alpsko područje i najmanje još jednog risa u dinarsko područje.

Rasprostranjenost risa u dinarsko-jugoistočno-alpskom području u sezoni praćenja 2019. – 2020. (lijevo), 2020. – 2021. (sredina) i 2021. – 2022. (desno). Četiri vrste podataka smatrane su potvrđenim zapisima o risu: oportunistički podaci kategorizirani kao C1 ili C2 zapisi, GPS lokacije životinja s ogrlicom, bilježenje fotozamkama i genetski uzorci.