A.3 Status rezidentnog risa

Objavljeno - Aug 8, 2018


Istraživanje potencijalnih lokacija za ispuštanje novih jedinki te istraživanje genskog i demografskog statusa rezidentnih risova prije repopulacije

Cilj ove akcije jest prikupiti informacije s područja ispuštanja novih jedinki o trenutnom genskom status risova, njihovoj rasprostranjenosti te raspodjeli teritorija po spolu. Uspjeh premještanja jedinki uvelike ovisi o dobro istraženoj i odabranoj lokaciji ispuštanja. Risovi isključuju jedinke istog spola sa svog teritorija, dok s jedinkama suprotnog spola teritorij može preklapati. U idealnim uvjetima, premještena jedinka biti će ispuštena na teritoriju za kojeg se smatra da je prazan ili je u blizini prisutna jedinka suprotnog spola. Podatci prikupljeni za vrijeme ove aktivnosti dopustiti će nam pronalazak opisane lokacije. Također, ti podatci će biti uključeni u pisanje Plana za repopulaciju.

Aktivnosti za vrijeme ove akcije:

1) Podjela upitnika lovačkim društvima i lovcima u svrhu prikupljanja informacija o pojavnosti risa na njihovom području te uspostavljanje suradnje s istima.

2) Provođenje uzorkovanja neinvazivnog genskog materijala i postavljanje fotozamki u suradnji s javnim institucijama i lovačkim društvima u svrhu identifikacije jedinki na određenom teritoriju, određivanja njihovog teritorija te spola jedinki, što je nužno za odabir mikrolokacije ispuštanja novih jedinki.

3) Genetske analize svježe prikupljenih uzoraka te uzoraka iz slovenske i hrvatske banke gena u svrhu procjene gubitka genetske raznolikosti kod dinarske populacije risa prije repopulacije.

4) Optimizacija trenutno korištenih laboratorijskih metoda na Sveučilištu u Ljubljani kako bi analize postale što pouzdanije uz niži trošak.

 

Projektni dokumenti:

Map of sex-specific lynx territories in the Dinarids. A symbol (♂ or ♀) of every lynx gender is placed by it’s name and their approximate territories are colored in different color variations so they can be distinguished. Lynx without adjacent gender symbols have unknown gender and are colored grey.

Povezane vijesti

Prvi risovi fotografirani na području Kremena

Jako nas vesele naše prve fotografije risa s planine Kremen. Za ovaj dio Zadarske županije smo dobili nekoliko dojava o ...
Read More

Šestomjesečno izvješće o praćenju risa fotozamkama u Hrvatskoj

Monitoring populacije risa u Hrvatskoj i Sloveniji putem fotozamki (automatskih fotoaparata) provodi se u sklopu akcije A.3 «Istraživanje potencijalnih lokacija ...
Read More