Posts Tagged "A.4 Planovi repopulacije"


Karta prisutnosti risa

Karta prisutnosti risa


Objavljeno - Aug 27, 2019

Pripremili smo kartu prisutnosti risa na odgovarajućem staništu baziranu na SCALP podatcima (Status and Conservation of the Alpine Lynx Population). Podatci su podijeljeni u tri kategorije. Prva kategorija (C1) predstavlja “čvrsti dokaz” o prisutnosti risa (nps. fotografija dobre kvalitete s geolokacijom), zatim C2 koji predstavlja potvrđeni dokaz prisutnosti (npr. tragovi u snijegu potvrđeni od strane stručnjaka) te treća...

Read More
Regionalni plan repopulacije risa

Regionalni plan repopulacije risa


Objavljeno - Jun 3, 2019

U okviru A.4 akcije, pripremili smo dvije verzije Regionalnog plana repopulacije risa, jednu na hrvatskom i jednu na slovenskom jeziku. Glavna razlika u pripremi planova jest metoda ispuštanja risova. Slovenija koristi takozvanu “soft release” metodu gdje ris provodi dodatno vrijeme u nastambi u Sloveniji prije samog ispuštanja, dok u Hrvatskoj se risovi ispuštaju netom nakon prijevoza iz rumunjske karantene što se naziva...

Read More

Zadovoljstvo nam je objaviti krajnju verziju Plana repopulacije risa u Dinaridima i JI Alpama– Akcija A.4 – Izrada planova za jačanje dinarske i jugoistočno-alpske populacije risa uz stvaranje nove “vezne” populacije. Navedeni plan je rezultat napornog timskog rada i odražava trenutno stanje naših znanstvenih spoznaja o risu te društvenim i upravljačkim procesima potrebnima za praćenje IUCN-ovih Smjernica za...

Read More
Učimo od prošlosti

Učimo od prošlosti


Objavljeno - Nov 9, 2018

Pregledom literature o povijesnim reintrodukcijama zvijeri sastavili smo izvješće iz kojeg možemo naučiti kako izbjegnuti ponavljanje pogrešaka iz prošlih reintrodukcija. Najuspješnije reintrodukcije euroazijskog risa i drugih velikih zvijeri, obuhvaćaju mnoge biološke i socijalne faktore te vjerno prate IUCN-ove Smjernice za reintrodukcije iz 1998. godine. U skladu s navedenim smjernicama i mi ćemo pomno planirati svaki korak...

Read More

A.4 Planovi repopulacije


Objavljeno - Aug 8, 2018

Elaboracija planova za repopulaciju dinarske i JI alpske populacije te za stvaranje nove “vezne” populacije Cilj ove akcije sastoji se od tri dijela: uspješno isplanirane repopulacije, kvalitetne suradnje s lovačkim društvima pri odabiru glavnih mikrolokacija ispuštanja te uspostavljanja staništa “vezne” populacije. Rezultati akcije će biti prikazani u obliku pisanih smjernica za repopulaciju, pripreme plana repopulacije te...

Read More