Plan repopulacije risa u Dinaridima i JI Alpama

Objavljeno - Feb 13, 2019


Zadovoljstvo nam je objaviti krajnju verziju Plana repopulacije risa u Dinaridima i JI Alpama– Akcija A.4 – Izrada planova za jačanje dinarske i jugoistočno-alpske populacije risa uz stvaranje nove “vezne” populacije. Navedeni plan je rezultat napornog timskog rada i odražava trenutno stanje naših znanstvenih spoznaja o risu te društvenim i upravljačkim procesima potrebnima za praćenje IUCN-ovih Smjernica za reintrodukciju i druge translokacije u konzervacijske svrhe iz 2013. godine.