Posts Tagged "A.3 Status rezidentnog risa"


Mišo, prekogranični ris

Mišo, prekogranični ris


Objavljeno - Aug 13, 2019

Mužjaka Mišu pratimo od veljače 2018. godine, kada ga je lovnik Hrvatskih šuma Mihajlo Kovačević snimio na hranilištu za divlje svinje u blizini Gomirja. Nakon toga smo ga više puta fotografirali pomoću naših fotozamki u Gorskom kotaru. U prosincu 2018. Mišo je u razmaku od deset dana tri puta fotografiran u Sloveniji, oko 65 km zračne linije od područja u Hrvatskoj na koje smo ga bilježili. Nažalost, u 2019. godini Mišu nismo još...

Read More

U petak 8.3.2019. u Crnom lugu, Vedran Slijepčević s Veleučilišta u Karlovcu predstavio je najnovija saznanja o populaciji risa u Gorskom kotaru te je najavio skorašnje ispuštanje mužjaka uhvaćenog u Rumunjskoj. Među okupljenima je bio i veliki broj lovaca, od kojih su mnogi pokazali velik interes za uključivanje u rad na projektu. Posebno nam znači iskazana podrška dr. sc. Josipa Malnara, predsjednika Lovačkog saveza Primorsko...

Read More

Pozivamo Vas na predstavljanje prvih rezultata jednogodišnjeg istraživanja risova pomoću fotozamki u Gorskom kotaru, provedeno u suradnji s lovoovlaštenicima i javnim ustanovama u okviru projekta LIFE Lynx. Rezultate će predstaviti Vedran Slijepčević, dr. med. vet. s Veleučilišta u Karlovcu u sjedištu Nacionalnog parka Risnjak, Bijela Vodica 48, Crni lug u petak 08.03.2019. u 17:00.

Read More
Znate li kako se glasa ris ?

Znate li kako se glasa ris ?


Objavljeno - Mar 5, 2019

Naš istraživač Vedran postavio je veliki broj fotozamki u Gorskom kotaru, a posebno ga je intrigirala jedna lokacija za koju je smatrao da bi moglo biti dnevno odmorište risova. I trud se isplatio! Na toj lokaciji snimljena su dva različita risa, od toga jedna mama s dvoje mladih. Foto-zamka je također zabilježila nevjerojatnu snimku glasanja risa, koje se vrlo rijetko čuje u prirodi. Snimka je nastala u veljači, u razdoblju parenja,...

Read More
Fotozamke snimile medvjeda Željka

Fotozamke snimile medvjeda Željka


Objavljeno - Sep 17, 2018

Fotozamke LIFE Lynx projekta potavljene u Hrvatskoj, u blizini Slunja su snimile medvjeda s radiotelemetrijskom ogrlicom. Istraživači s LIFE DinAlp bear projekta su potvrdili da je snimljeni medvjed mužjak nazvan Željko, koji je 4. svibnja 2017. godine uhvaćen u Nacionalnom parku Plitvička jezera i od tada se njegova aktivnost prati pomoću ogrlice. Medvjed je snimljen 14. srpnja, a od 17. kolovoza ogrlica više ne radi (potrošila se...

Read More

A.3 Status rezidentnog risa


Objavljeno - Aug 8, 2018

Istraživanje potencijalnih lokacija za ispuštanje novih jedinki te istraživanje genskog i demografskog statusa rezidentnih risova prije repopulacije Cilj ove akcije jest prikupiti informacije s područja ispuštanja novih jedinki o trenutnom genskom status risova, njihovoj rasprostranjenosti te raspodjeli teritorija po spolu. Uspjeh premještanja jedinki uvelike ovisi o dobro istraženoj i odabranoj lokaciji ispuštanja. Risovi isključuju...

Read More