In memoriam Maks Konečnik (1927–2021)

Objavljeno - Nov 23, 2021


Maks Konečnik, profesionalni lovac i šumar, bio je usko povezan s risom. Tijekom službe u državnom lovištu Rog u Kočevju bio je jedan od ključnih osoba za ponovno dovođenje risa u Sloveniju 1973. godine. Zajedno sa suprugom Cilkom brinuli su o šest risova, koji su prije puštanja u prirodu bili smješteni u karantenskom ograđenom prostoru.

Ponovno uvođenje risa u Sloveniju 70ih godina i danas se smatra jednim od najuspješnijih pokušaja u svijetu da se risovi vrate u divljinu, a Maks Konečnik bio je važan član tima koji je to omogućio. Iskustvo, savjeti i hrabrost generacije lovaca koji su uzeli sudbinu risa u Sloveniji u svoje ruke, bili su poticaj u osmišljavanju i provedbi projekta LIFE Lynx. Maksov optimizam i vedrina ostali su u nama kako od premijere dokumentarnog filma Put risa tako i od izlaska risa Gorua, prvog translociranog risa u sklopu našeg projekta. Projektom LIFE Lynx nastavljamo njegov rad i zahvalni smo što najveća europska mačka živi u našim šumama.

Maks Konečnik na ispuštanju risa Gorua. Foto: LIFE Lynx

U sklopu snimanja Put risa vodili smo zanimljiv razgovor s gospodinom Konečnikom o njegovom radu kao lovočuvar u Kočevju.