Goru je otac Tejinim mladuncima

Objavljeno - Jan 14, 2021


Ove jeseni, domaća risovica Teja je fotografirana s dva mladunca te je jedan od njih, mladi mužjak nazvan Niko, uspješno obilježen telemetrijskom ogrlicom u prosincu 2020. Uzet je uzorak za genetiku te sada možemo sa sigurnošću potvrditi da je karpatski ris Goru otac Tejinim mladuncima. Drago nam je vidjeti da su se Teja i Goru uspješno parili drugu sezonu za redom. Želimo Teji svu sreću u podizanju ovih mladunaca koji su velika nada za oporavak populacije risa u Dinaridima!